Welkom …

Management… op de site van Ncode-IT. Heeft u voor een bepaalde tijd een interim ICT manager nodig? Door onze jarenlange ervaring in het managen van de interne en de externe ICT organisatie (zowel aan de kant van de klant als aan de kant van de leverancier) kunnen wij voorzien in uw behoefte om met een nieuwe kijk uw huidige problemen aan te pakken en deze om te zetten in oplossingen.

Wat doet een interim ICT manager?
Een interim ICT manager of IT manager verlost u van uw kopzorgen over uw ICT organisatie en ICT systemen. Met een frisse blik kan de interim ICT manager een doorbraak creëren op een moment dat u het misschien al niet meer verwacht. Veel bedrijven huren een interim ICT manager in op het moment dat zij de ICT systemen en/of de ICT organisatie als een rem op hun ontwikkeling zien. Dat kan zo wel tijdens als ná een snelle groei zijn.

Wat is het voordeel van een interim ICT manager?
U haalt een ervaren kracht in huis die zich zeer snel inwerkt in uw organisatie, business en ondersteunende technologie. Evaring telt! Een frisse blik van buiten kan in korte tijd het laaghangend fruit identificeren in de verbetering van uw ICT.

Hoe pakt een interim ICT manager dat aan?
Hij of zij duikt “Hands-on” in de technologie, de operatie en de aansluiting van die twee. Op basis van de day-to-day bevindingen kan de interim ICT manager meteen maatregelen nemen. Of de interim ICT manager kan een plan van aanpak maken om de gewenste veranderingen gecoördineerd in gang te zetten. Een belangrijke aspect bij het verbeteren van ICT is het simpel maken van ogenschijnlijk complexe problemen. Middels visualisatie kan techniek een stuk dichter bij de business gebracht worden.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.

Reacties zijn gesloten.